Представяне

Кардиолог, специалист по ехокардиография и кардиостимулация

д-р Ангел Терзиев

Всички лекари,Кардиология

Запази час онлайн

Професионален опит

 • 2014 г. - Завършва медицина (Медицински Университет – София);
 • Специализира “Кардиология” в Национална Кардиологична Болница (НКБ), гр. София;
 • След придобиване на специалност работи в Отделение по Електрофизиология и Кардиостимулация на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център“, гр. София;
 • Към момента е част от екипа на Клиника по Кардиология на Военномедицинска Академия (ВМА), гр. София.

Курсове и следдипломни квалификации

 • Притежава сертификати за правоспособност по високоспециализирана дейност в медицината за Ехокардиография и Кардиостимулация;
 • Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания, участва като

изследовател в множество клинични проучвания; 

 • Владее свободно английски език.
 • Д-р Терзиев извършва амбулаторна диагностика и лечение на широк спектър кардиологични заболявания – артериална хипертония, дислипидемия, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, синкопи (припадъци), клапни болести, сърдечна недостатъчност, както и инструментални изследвания – Холтер АН и Холтер ЕКГ мониториране, тестове с натоварване, ехокардиография, проследяване на пациенти с имплантирани кардиостимулатори (пейсмейкъри).

Член на:

 • Дружество на Кардиолозите в България (ДКБ);
 • Съсловно Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България (ССКЕБ);
 • Европейско Дружество по Кардиология - European Society of Cardiology (ESC);
 • Европейска Асоциация по Сърдечен Ритъм - European Heart Rhythm Association (EHRA).