Introduction

Dr. Sofia Fursova is interested in the diagnosis and treatment of adult patients and children with orthopedic diseases such as fractures, sprains, hand surgery. Performs examinations and ultrasonography of the hip joint of the newborn.

Dr. Sofia Fursova

Orthopedics and traumatology,All specialists

Запази час онлайн

Professional experience

Завършва Медицински университет София през 2015 г. Към момента специализира Ортопедия и травматология.

Д-р Фурсова е доброволец в УМБАЛСМ Н. И. Пирогов от 2009 г. в клиника по детска ортопедия и травматология. Назначена е като лекар-специализант в същата клиника през 2015 г. Към момента е част от екипите специалисти на МЦ Детско здраве, Филиал Люлин Център Бялата къща - МЦ Люлин Мед и МЦ Хемус.

Говори английски и руски език.

Courses and postgraduate qualifications

  • Успешно завършени редица курсове по ехография на мускуло-скелетната система при деца и възрастни;
  • Член на Български лекаркси съюз;
  • Участие в конгреси по спешна медицина;.