Introduction

Dr. Pavlov is a specialist in gastroenterology with over 10 years of experience and professional interests in the diagnosis, treatment and follow-up of liver, gastrointestinal and proctological diseases. Dr. Pavlov does not examine children.

Additional information: please do not take food 4 hours before examination and ultrasound of abdominal organs

Dr. Kaloyan Pavlov, MD

Gastroenterology,All specialists

Book an appointment online

Professional experience

Завършва Медицински университет София през 2013 г. През 2018 г. придобива специалност и докторска степен по гастроентерология в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” гр. София.

От 2014 до 2018 г. д-р Павлов работи в Клиничен център по Гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” гр. София, където придобива екстензивен опит в диагностиката, лечението и проследяването на туморни чернодробни заболявания, вирусни хепатити и усложнения на чернодробната цироза. От 2019 до края на 2023 г. работи в частна клиника във Франция, където се занимава интензивно с гастроинтестинална ендоскопия, колопроктология и диагностика, проследяване и лечение на пациенти с възпалителни чревни заболявания (Крон и улцерозен колит). 

Courses and postgraduate qualifications

Владее диагностична и терапевтична гастроинтестинална ендоскопия, капсулна ендоскопия, диагностичен абдоминален ултразвук и чернодробна биопсия. 

 Курсове в България, Франция и Белгия по диагностична и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия, проктология и капсулна ендоскопия.

Участия в национални и международни конгреси по специалността.

Член на български и френски лекарски съюз, член на Европейска Крон и колит организация (ЕССО) и на Европейско общество за гастроинтестинална ендоскопия (ESGE).