Представяне

2014 г. – Завършва медицина (Медицински университет – Варна);                  

2021 г. – Придобива специалност по “Психиатрия” (Медицински университет – София).

д-р Александър Симов

Всички лекари,Психиатрия

Запази час онлайн

Професионален опит

2018 г. – 2021 г. - Специализант по психиатрия

ЦПЗ “Проф. Никола Шипковенски”, гр. София:

 • Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ;
 • Отделение за активно лечение на психични разстройства.

2015 г. - 2018 г. - Работи и специализира в Република Ирландия - College of Psychiatrists of Ireland; Trinity College Dublin:   

 • Съдебна психиатрия (Central Mental Hospital, Dundrum, Дъблин);
 • Обща психиатрия (St Patrick’s University Hospital, Дъблин);
 • Психиатрия на зависимостите (National Drug Treatment Centre, Дъблин );
 • Обща психиатрия (SJH – Jonathan Swift Clinic, Дъблин);
 • Геронтопсихиатрия (Laois-Offaly Mental Health Services);
 • Обща психиатрия (Laois-Offaly Mental Health Services).

Курсове и следдипломни квалификации

  •  2022 г - Курс за следдипломна квалификация “Здравен Мениджмънт”  (Бургаски свободен университет);
  •  2021 г. - Транскраниална магнитна стимулации (Медицински университет – Плевен);
  • 2021 г. - Курс по “Овладяване на реална и потенциална агресия” (University Hospital Waterford, Република Ирландия);
  • 2019г. - Европейски колеж по психоневрофармакология (ECNP) – Училище за млади учени (Workshop for early career scientists in Europe) Оксфорд, Великобритания.

  Владее английски език.

  Към момента е част от екипа на “Държавна Психиатрична Болница за лечение на Наркомании и Алкохолизъм”.