Остра и Хронична болка - лечение​

Болката е най-честата причина за търсене на медицинска помощ. Болката, която се задържа е стресираща, изчерпваща и депресираща за индивида. Тя повлиява качеството на живот - човекът страда, губи желанията си, ежедневната активност, съня си и социалните си контакти. Медицината на болката има само 50-годишна история и много голям прогрес. Лекуването на болката в наши дни е комплексно и включва медикаменти, техники, физикални процедури и психологична подкрепа. Въпреки това не всяка болка може да бъде успокоена напълно. Целта е да се подобри качеството на живот на пациента. Днес за болката не бива да се мисли като за симптом на болест, а като за болест.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

Кабинет за лечение на болката

Кабинетът за лечение на болката е медицинско звено, чиято дейност е фокусирана върху лечението на остра и хронична болка. В него има възможност да се помогне на пациенти с болка, дължаща се на ставно-мускулни заболявания, артритни болки, болки в гърба и кръста, мигрена, болки при заболявания на раменната, колянната и тазобедрената става, болкови синдроми след коремни операции и други оперативни интервенции, невропатични болки при съдови заболявания и диабет, хронична болка при онкологично болни пациенти и др.

Терапиите, които предлагаме, се провеждат от д-р Виктор Стефанов - водещ специалист в тази сфера за България - специалист с изключително богат опит в лечението на остра и хронична болка, регионална анестезия и ултразвуково-навигирани техники в областта на регионалната анестезия. Доктор Стефанов работи по всички съвременни насоки в областта на болката. Дейността на кабинета е строго индивидуализирана и насочена към пациента.

Немедикаментозни методи (безлекарствени нетрадиционни методи)

При преценка от необходимостта им може да бъдете насочен за консултация към отделението по Физикална и Рехабилитационна медицина, където може да Ви назначат: иглотерапия, лазертерапия, колагенова терапия, електро-процедури и кинезитерапия.

Видове болка

Остра (краткотрайна) болка, която се свързва с травма на тъканите и преминава с оздравяването. Тя продължава между 3 и 6 месеца. Обичайните източници на острата болка включват травма, хирургия, раждане, медицински изследвания или някакъв вид заболяване. Острата болка трябва да се лекува навреме, за да не премине в хронична. Този вид болка може да бъде контролирана напълно медикаментозно.

Хронична (дълготрайна) болка, причината за която е онкологично или терминално заболяване. Контролът на онкологичната болка зависи от стадия на основното заболяване и неговата стабилност. При заболяване в ремисия болката може да бъде контролирана при повечето индивиди. Когато това не е возможно, целта ни е да постигнем нива на обезболяване, при които пациентът да има близък до обичайния си ежедневен ритъм на живот. При терминални пациенти (в последен и нелечим етап на заболяване) целта ни е да намалим, доколкото е възможно, страданието им. Хроничната (дълготрайна) болка е причинена от заболявания като артрити, мускулно скелетни заболявания, болка в гърба и мигрена. Този вид болка е най разпространена и от нея страдат повече от 40% от населението на Европа. Тя се нуждае от специфична диагностика и комплексно лечение. В процеса на диагностиката ще се наложи консултация с интернист, невролог, лабораторни и образни изследвания.

Какво да очаквате:

Отговорът на лечението на болката варира между индивидите, даже когато съобщават еднакви оплаквания. Вашият консултант ще разговаря с Вас, ще оцени здравното Ви състояние, Вашата болка и ще прецени кой медикамент, комбинация от медикаменти или техника са подходящи за Вас и Вашата болка.

Лекувани състояния - остри и хронични болкови синдроми

1. Мускулноскелетни и артритни болки:
- Болки в областта на горните крайници: ултразвуково-навигирани блокади на рамо, лакът, китка.
- Болки в областта на долни крайници: болки в коленете вследствие на гонартроза, болки след колянно и тазобедрено протезиране, болки в тазобедрената става и глезена.
- Миофасциална невралгия - ултразвуково навигиране тригер пойнт блокади.

2. Форми на хронично главоболие:
- Окципитална невралгия
- Идиопатични атипични фациални болки (болки в лицето)
- Тригеминална невралгия
- Хемифациална невралгия

3. Невропатична болка:
- При диабетици
- Хронични периферни съдови заболявания
- Комплексен регионален болков синдром (CRPS)

4. Болки в гръбначния стълб:
Епидурални
Фасетни
Трансфораминални
Сакроилиачни блокади

5. Болкови синдроми в областта на таза:
Пудендална невралгия
Пириформис синдром

6. Болкови синдроми след коремни операции

7. Хронична болка, в следствие на онкологично или терминално заболяване

Начин на работа

Ние вярваме, че пълната оценка на здравното състояние на пациента и поставянето на точна диагноза е в основата на успешното лечение на болката. Липсата на точна диагноза често обрича лечението на неуспех и може да представлява риск за пациента. Нашият колектив вярва, че само ако споделите пълната история на болката и страданието си, ще можем да определим как тя нарушава живота Ви. Ние имаме възможност да поставим диагноза, защото разполагаме със съвременна апаратура и прилагаме съвременни методи и техники.

Дейности:

Консултация и диагностика - разговор с пациента и/или негов близък придружител и преглед - физикален и ехографски (ако е приложимо). Осигуряване на диагноза на базата на мултидисциплинарен подход. При необходимост насочване за консултации с други специалисти (от медицинския център или в болница) и лабораторни и образни изследвания.

Терапевтична част (лечение):

Неинвазивни:

Изписване на медикаменти (включително и такива на жълти и зелени рецепти). Медикаментозните методи на лечение са различни в зависимост от Вашата болка. Аналгетиците може да се прилагат по различни пътища: през устата, като мускулна инжекция, като венозна инжекция и през кожата (лепенка).

Инвазивни техники:

Ултразвук - навигирани блокади на периферни нерви (приоритет в работата в медицински център “Хемус”!)

Обезболяване с епидурален катетър - доставяне в епидуралното пространство на локални анестетици/опиати и стероиди (за болнично лечение).

Контролирана от пациента аналгезия - метод, който позволява на пациента сам да си прилага опиати с помощта на програмирана помпа (при случаи на силна болка и не уточнени състояния - при тази процедура, пациентът е приет за лечение в болницата). Програмата не позволява свръхдозиране. Прилага се при силна болка или следоперативно.