Анестезиология

Обезболяване, промяна в съзнанието с цел извършване на инвазивни процедури

Гастроентерология

Заболявания на храносмилателната система

Ендокринология

Заболявания на жлезите с вътрешна секреция

Кардиология

Заболявания на сърдечно-съдовата система

Неврология

Заболявания на нервната система

Неврохирургия

Консултативна помощ във връзка с операции върху главния и гръбначния мозък и гръбначния стълб

Нефрология

Заболявания на бъбреците

Образна диагностика

Съвкупност от различни видове неинвазивни изследвания, използващи графично изобразяване на органите и тъканите на тялото

Обща и коремна хирургия

Обща хирургия

Ортопедия и травматология

Профилактика, диагностика и лечение на вродени и придобити дефекти в опорно-двигателния апарат

Психиатрия

Психични разстройства

Пулмология

Заболявания на дихателната система

Ревматология

Диагностика, проследяване и лечение на ревматоидни заболявания.

Рехабилитация и кинезитерапия

Възстановяване и подобряване на физическата функция и мобилност след травми или заболявания

Съдова хирургия

Заболявания на кръвоносните съдове 

Урология

Заболявания на отделителната система 

Хематология

Заболявания на кръвотворната система