Представяне

2009 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София);

2019 г. – Придобива специалност “Гастроентерология”  (Медицински университет – София).

д-р Климентина Герджикова

Всички лекари,Гастроентерология

Запази час онлайн

Професионален опит

2014 г. - досега  - работи като лекар и специализира в клиника по Гастроентерология и катедра по Гастроентерология на УМБАЛ „Царица-Йоанна“ ИСУЛ, към Медицински университет, гр. София;

2010 г. - 2014 г. - лекар-ординатор, в отделение по Гастроентерология с хематологичен сектор към МБАЛ „Княгиня Клементина“, гр. София.

Клинична, научно-преподавателска и научно-изследователска дейности:

2017 г. - редовен докторант в Катедра по Гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ към МУ гр. София; 

2018 г. - асистент в Катедра по Гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ към МУ гр. София.

Преподавателска дейност и учебна натовареност:

  • Води упражнения за студенти на български и английски езици. Следдипломно обучение.

Към  момента е част от екипа на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.