Представяне

Д-р Милко Димитров Милев д.м. е специалист с над 13 г. стаж в областта на медицината.

Завършва Медицински Университет София, след което специализира Неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, както и в Клиниката по Неврохирургия на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, където защитава дисертация на тема „Мултимодално интраоперативно електрофизиологично невромониториране при неврохирургични оперативни интервенции“.

През 2023 г. д-р Милев придобива звание Доктор по Медицина!

Допълнителна информация: 

Д-р Милев не работи по НЗОК.

Д-р Милев не преглежда деца. 

Насоки при резервация: Моля, носете предходната медицинска документация, с която разполагате.

Д-р Милко Милев

Всички лекари,Неврохирургия

Запази час онлайн

Професионален опит

  • 2010 г. – се дипломира в Медицински Университет София;
  • 2011 г. – започва курс на специализация към Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;
  • 2015 г. – е специализант към Клиниката по Неврохирургия на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“;
  • 2016 г. – придобива специалност по „Неврохирургия“;
  • 2023 г. – д-р Милев защитава дисертация на тема „Мултимодално интраоперативно електрофизиологично невромониториране при неврохирургични оперативни интервенции“.