Представяне

1997 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София);

2004 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” (Медицински университет – София);

2013 г. – Придобива специалност Нефрология (Медицински университет – София).

д-р Станислава Илиева

Всички лекари,Нефрология

Запази час онлайн

Професионален опит

2007 г. - и към момента лекар в Нефрологично отделение, Клиника по Вътрешни болести, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София; 

1997 г. - 2007 г. - Ординатор към Нефрологична клиника към СБАЛЕНГ “Акад. Иван Пенчев”, София и УМБАЛ “Царица Йоанна”, София;

  • Хоноруван асистент към Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски”;
  • Докторант на самостоятелна подготовка към АСК УМБАЛ “Токуда”;
  • Член на Българското Дружество по Нефрология и Европейската Бъбречна Асоциация.

Курсове и следдипломни квалификации

2017 г. - Биопсични методи в нефрологията;

2015 г. - Конвенционална абдоминална ехография;                          

2010 г. - 8th Renal Failure Academy- Сибиу, Румъния;

2008 г. - 1st Joint Meeting on Clinical Genetics of Renal Diseases- Милано, Италия;

2004 г. - 4th Postgraduate Training Course in Nephrology - Прага, Чешка Република;

2003 г. - 1st Renal Failure Academy- Яш, Румъния;

2002 г. - 2nd Postgraduate Training Course of the European Renal Association - Прага, Чешка Република;

2001 г. - 8th Budapest Nephrology School - Будапеща, Унгария;         

2000 г. - 3rd Molecular Biology Workshop For the Clinical Nephrologist - Будапеща, Унгария;

2000 г. - Основни методи за диагностика и лечение на бъбречните заболявания - София.

 Владее английски и руски език.

Към момента е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.