Представяне

1999 г.- Завършва Медицина (Медицински университет – София);

Придобива специалност по Обща Хирургия – МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – София (Медицински университет-София)

2012 г. – Придобива специалност “Съдова Хирургия” (Германия).

д-р Владимир Масларов

Всички лекари,Съдова хирургия

Запази час онлайн

Професионален опит

2020 г. - досега -  Съдов хирург в МБАЛ “Уни Хоспитал”, гр. Панагюрище;

 2018 - 2019 г. -  Хирург в Отделение по Съдова Хирургия на Аджибадем Сити Клиник, гр. София;

 2018 - 2021 г. -  Старши хирург (Oberarzt) в Клиниката по Съдова медицина на Болница Санкт Георг, гр.Айзенах, Германия;

 2014 г. - Старши хирург (Oberarzt) в същата клиника;

 2010 - 2018 г. - Хирург в Клиника по Обща, Висцерална и Съдова Хирургия , Окръжна Болница , гр.Грайц, Германия;

2006 - 2010 г. - Хирург в Клиника по Съдова Хирургия и Ангиология на НКБ София;

2002 - 2006 г. - Хирург - ординатор в Отделението по Детска Сърдечна Хирургия към НКБ, гр. София.

Курсове и следдипломни квалификации

 • Сонография и дуплекс/доплер сонография на съдовете на крайниците; 
 • Абдоминална сонография; 
 • Интердисциплинарен курс по съдова диагностика;
 • Курс по ендоваскуларна хирургия; 
 • Аортна хирургия; 
 • Артериография на периферни съдове;
 • Интервенционална радиология; 
 • Квалификация по спешна медицина; 
 • Склеротерапия; 
 • Курс по ендовенозна термична терапия на варикозни вени; 
 • Ендоваскуларна хирургия на бедрени и тазови артерии и аневризма на коремна аорта;
 • Правоспособност за ултразвукова съдова диагностика; 
 • Правоспособност за Ендоваскуларна съдова хирургия.
 • Владее: английски, немски, руски . 

Към момента е част от екипа на МБАЛ “Уни Хоспитал” и МБАЛ "Надежда".