Представяне

2002 г. – Завършва Медицина с отличие (Медицински университет – София);

2009 г. – Придобива специалност “Урология” (Медицински университет – София).

Доц. д-р Еленко Попов дм

Всички лекари,Урология

Запази час онлайн

Професионален опит

2020 г.  - досега - Уролог, Главен Асистент по Урология, Клиника по Урология и Андрология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София;

2014 г. – 2020 г. - Уролог, Отделение по Урология, МБАЛ „Токуда”, гр. София;

2010 г. – 2014 г.  - Асистент по Урология, Катедра по Урология, Медицински Университет УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр. София;

2004 г. - 2009 г. -  Специализант по Урология - конвенционални и ендоскопски оперативни интервенции, бъбречни трансплантации, реконструктивна урология УМБАЛ “Александровска болница” ЕАД;

2003 г. - Лекар-ординатор във ВВВУ Долна Митрополия.

Курсове и следдипломни квалификации

- Научно-образователна степен Доктор по медицина – “Диагностична и прогностична роля на туморните маркери при аденокарцинома на простатата” 2013г.;

- Участие в множество национални и международни проекти с основен фокус диагностичното и прогностично приложение на туморните маркери при началните стадий на простатен карцином; 

- Участие в международните колаборативни групи IMPACT и PRACTICAL, проучване на ролята на тестостерона в развитието на карцинома на простатната жлеза;

- Участие в клинични проучвания по въпросите на преждевременна еякулация, ДПХ, простатния аденокарцином, тестостерон-заместителната терапия, бъбречно-клетъчния карцином;

- Участие в курса “Въведение в добрата клинична практика за изследователи” – Institute for clinical research - UK;

- Защитена титла Fellow of European Board Urology;

- Специализация по ендоурология в Royal London Hospital – London – професор Н. Бухолц – пълен спектър ендоурологични и уретеро-скопски процедури;

- Клинична и изследователска дейност в областта на дългосрочни стентове в уринарния тракт.

- Владее английски език.

Към момента е част от екипа на УМБАЛ “Царица Йоанна” - ИСУЛ