Еластографията (Shear-wave elastography – SWE) на млечна жлеза

Еластографията със срязваща вълна (Shear-wave elastography – SWE) е наскоро разработена ултразвукова техника, която може да визуализира и измери еластичността на тъканите. При ултразвуковото изследване на гърдата е доказано, че SWE е полезен за разграничаване на доброкачествени лезии на гърдата от злокачествени лезии на гърдата и се предполага, че SWE подобрява диагностичните резултати на ултразвуковото изследване, потенциално подобрявайки специфичността на конвенционалното ултразвуково изследване, използвайки системата за отчитане и данни за изображения на гърдата критерии. Съвсем наскоро SWE не само се оказа полезен за диагностицирането на рак на гърдата, но също така беше доказано, че предоставя ценна информация, която може да се използва като предоперативен предиктор на прогнозата или отговора на химиотерапията.