Представяне

2016 г. – Завършва Медицина (Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна);

2023 г. – Придобива специалност “Кардиология” (Медицински университет – София).

д-р Христо Байчев

Всички лекари,Кардиология

Запази час онлайн

Професионален опит

2016 – досега - Лекар - ординатор в МБАЛ „НКБ” ЕАД

Курсове и следдипломни квалификации

  • Конференции Baychev H., Aleksiev А., "Prosthetic valve endocarditis", XXIV World Congress of Echocardiography and Cardiovascular Imaging, 17-20 May 2018, Albena Resort, Bulgaria;
  • Конференции Байчев Х., Алексиев А., "Сърдечна недостатъчност и кардиорехабилитация - ползи в зависимост от етиологията", Научен симпозиум "Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии", 9-10.06.2017 г., София;
  • Владее английски и френски език.