Представяне

Кети Лазарова  е медицински рехабилитатор  в София. Извършва функционална диагностика и лечение на мускулно-скелетни дисфункции и проблеми в опорно-двигателния апарат, неврологични увреди, профилактика и превенция при възрастни пациенти и деца. Изготвяне на индивидуален протокол и програма за лечение. 

При всеки пациент използва индивидуален подход на работа, в зависимост от моментното състояние и оптималните му възможности за възстановяване, както и основната диагноза и придружаващи заболявания. 

Професионалните й интереси са насочени в посока: комплексния подход, алтернативния и холистичен метод и  лечението на болката, профилактирането и превенцията на заболявания.

д-р Кети Лазарова

Всички лекари,Рехабилитация и кинезитерапия

Запази час онлайн

Професионален опит

Завършила e през 2016г. Медицински Университет София, в гр. София. 

През 2023г. придобива и магистърска степен по Медицинска Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА , към Медицински Университет Варна.  

Курсове и следдипломни квалификации

Следдипломна квалификация по Ранната детска интервенция

Кинезиологичен тейпинг

Курс по масаж - класически, източноазиатски и антицелулитен;

Участие в квалификационни курсове, семинари и конференции по специалността.

Владее свободно английски и немски език.

Сертификат и следдипломно обучение по ранна детска интервенция, към МУ Варна м. февруари 2023г.

Сертификат за работа с високи честоти м. май 2018г.

Сертификат за преминато обучение TOBI и Комуникатор 5 м. май 2021г.

Курс по специфики за работа при деца с трудности в развитието - практическа част 

Курс за работата със системата  “Так Сен”

Сертификат: Лечебна и изправителна гимнастика за деца и възрастни  

Участие в кръгла маса на тема „Рехабилитация при деца с трудности в развитието“