Д-р София Фурсова

Д-р София Фурсова е с интереси в областта на диагностиката и лечението нa възрастни пaциeнти и деца c opтoпeдични зaбoлявaния като счупвания, нaвяxвaния, хирургия на ръка. Извършва прегледи и ехографии на тазобедрената става на новороденото.

д-р Златин Пенев

Д-р Златин Пенев е специалист ортопед в София с над 13 години медицински опит. Специалист е в областта на заболявания на опорно-двигателния апарат и травми при възрастни, oперативно и неоперативно лечение на вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат при деца, спортни и битови травми.

д-р Кети Лазарова

Кети Лазарова  е медицински рехабилитатор  в София. Извършва функционална диагностика и лечение на мускулно-скелетни дисфункции и проблеми в опорно-двигателния апарат, неврологични увреди, профилактика и превенция при възрастни пациенти и деца. Изготвяне на индивидуален протокол и програма за лечение.  При всеки пациент използва индивидуален подход на работа, в зависимост от моментното състояние и оптималните му възможности […]

д-р Калоян Павлов, дм

Доктор Павлов е специалист по гастроентерология с над 10 години опит и професионални интереси в диагностиката, лечението и проследяването на чернодробни, гастроинтестинални и проктологични заболявания. Д-р Павлов не преглежда деца.  Допълнителна информация: Моля да не се приема храна 4 часа преди преглед и ехография на коремни органи

д-р Кристина Стоянова – Димитрова

Общо описание: Д-р Кристина Стоянова-Димитрова е специалист гастроентеролог с над 9 години медицински опит. Извършва прегледи при пациенти със заболявания на стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система, конвенционална и доплер ехография на корем.  Има дългогодишен опит с лечение на вирусни хепатити. Научните й интереси са насочени в областта на хепатологията, панкреасните заболявания, ултразвуковата диагностика, горна и […]

д-р Милена Михайлова

Д-р Михайлова е специалист “Образна диагностика” с насоченост заболявания на млечната жлеза-ехография на гърда, както и разчитане на мамографии. Натрупан опит от работа във ВМА, IV-та Многопрофилна болница, болница Токуда, където е работила конвенционална рентгенография, ехография на коремни органи, млечни жлези, повърхностни структури, шия – слюнчени жлези, щитовидна жлеза, лимфни възли. 

Д-р Добромир Танев, дм

След своето дипломиране д-р Танев започва работа във Вътрешно отделение с Интензивен сектор към МБАЛ Мездра. Работил е в I МБАЛ София и в отделение по Ревматология и Кардиология към УМБАЛ Св. Анна София. От 2012 г. до 2021 г. практикува в отделението по Ревматология към УМБАЛ „Софиямед“. Към момента е част и от екипите […]

Д-р Милко Милев

Д-р Милко Димитров Милев д.м. е специалист с над 13 г. стаж в областта на медицината. Завършва Медицински Университет София, след което специализира Неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, както и в Клиниката по Неврохирургия на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, където защитава дисертация на тема „Мултимодално интраоперативно електрофизиологично невромониториране при неврохирургични оперативни интервенции“. През […]

Д-р Мира Боянова

Д-р Мира Боянова е специалист по Ендокринология и болести на обмяната. Професионалните й интереси са във всички сфери на специалността. Работи безкасово със здравни фондове – Дженерали, Булстрад, ДЗИ, Съгласие, ЖЗИ, Алианц, Групама.  Допълнителна информация: Д-р Боянова не преглежда деца и не работи с НЗОК. Насоки при резервация: Моля, носете предходна медицинска документация и изследвания, […]

д-р Елена Костадинова

Д-р Елена Костадинова е специалист по Кардиология. Професионалните й интереси са в областта на диагностиката и лечението на артериална хипертония, дислипидемиите, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания, ритъмни и проводни нарушения и др. Провежда и разчита 12- канална ЕКГ, 24 часово Холтер ЕКГ  мониториране и Холтер за артериално налягане, ехокардиография, консултации.  Работи безкасово […]

д-р Любомир Иванов

Д-р Любомир Иванов е с придобита специалност по Гастроентерология и диететика. Извършва диагностиката и лечение на чернодробни заболявания, панкреато-билиарната система, заболявания на горен и долен стомашно чревен тракт. Извършва ехография на коремни органи, горни и долни ендоскопски изследвания. Професионалните му интереси са в областта на чернодробната цироза и усложненията, автоимунни чернодробни заболявания, вирусни хепатити. Работи […]

Д-р Яна Цолова

Специалист съм по ендокринология и болести на обмяната с над 4 години медицински опит.  Диагностицирам и лекувам пациенти със захарен диабет, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези,  хипофизни, надбъбречни и гонадни нарушения. Допълнителна информация: Д-р Цолова не работи по НЗОК и не преглежда деца. Насоки при резервация: Моля, носете предходната медицинска документация, с […]