д-р Кирилина Атанасова

1995 г. – Завършва медицина (Медицински Университет – София); 2005 г. – Придобива специалност по вътрешни болести (Медицински университет – София); 2011 г. – Придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната (Медицински университет – София).

д-р Христо Байчев

2016 г. – Завършва Медицина (Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна); 2023 г. – Придобива специалност “Кардиология” (Медицински университет – София).

д-р Михаил Марзянов

1995 г. – Завършва Медицина (Тракийски университет – Стара Загора); 2000 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” –  (Медицински университет – София); 2014 г. – Придобива специалност “Кардиология”  (Медицински университет – София).

д-р Мария Янева

1984 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София); 1989 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” –  (Медицински университет – София); 1994 г. – Придобива специалност “Кардиология” (Медицински университет – София).

д-р Емил Димитров

1987 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София); 1993 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” –  (Медицински университет – София); 1997 г. – Придобива специалност “Кардиология” (Медицински университет – София).

д-р Климентина Герджикова

2009 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София); 2019 г. – Придобива специалност “Гастроентерология”  (Медицински университет – София).

д-р Ани Чавушян

1994 г. – Завършва медицина (Медицински университет – София); 1999 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” – (Медицински университет – София); 2003 г. – Придобива специалност по “Гастроентерология” (Медицински университет – София).

д-р Анушка Рапонджиева

1984 г. – Завършва медицина (Медицински университет – София);  1994 г. – Придобива специалност по “Вътрешни болести” (Медицински университет – София);  1996 г. – Придобива специалност “Нефрология” (Медицински университет – София).

д-р Станислава Илиева

1997 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София); 2004 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” (Медицински университет – София); 2013 г. – Придобива специалност Нефрология (Медицински университет – София).

д-р Виктор Стефанов

1990 г. – Завършва медицина (Медицински университет – София); 1996 г. – Придобива специалност по Анестезиология и интензивно лечение (Медицински университет – София).

д-р Владимир Масларов

1999 г.- Завършва Медицина (Медицински университет – София); Придобива специалност по Обща Хирургия – МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – София (Медицински университет-София) 2012 г. – Придобива специалност “Съдова Хирургия” (Германия).

д-р Иво Кавалджиев

2003 г. – Завършва медицина; 2014 г. – Придобива специалност “Съдова хирургия”.

Проф. д-р Кирил Драганов дмн

1991 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София); 1998 г. – Придобива специалност “Хирургия” (Медицински университет – София); 2000 г. – Придобива специалност “Онкология” (Медицински университет – София). Тел. за записване на преглед: 0898 561 974 / 0884 933 266 понеделник – петък между 19.00 – 20.30 ч.

Доц. д-р Еленко Попов дм

2002 г. – Завършва Медицина с отличие (Медицински университет – София); 2009 г. – Придобива специалност “Урология” (Медицински университет – София).

д-р Анита Найденова-Койнарска

2014 г. – Завършва медицина (Медицински университет – Плевен);                  2022 г. – Придобива специалност по “Пневмология и фтизиатрия” (Медицински университет – Плевен).

д-р Ваня Тончева

1993 г. – Завършва Медицина (Медицински университет – София); 1999 г. – Придобива специалност “Неврология” (Медицински университет – София).

д-р Александър Симов

2014 г. – Завършва медицина (Медицински университет – Варна);                   2021 г. – Придобива специалност по “Психиатрия” (Медицински университет – София).

д-р Цветелина Василева

1994 г. – Завършва медицина (Медицински университет – София); 2002 г. – Придобива специалност “Вътрешни болести” (Медицински университет – София); 2010 г. – Придобива специалност “Клинична хематология” (Медицински университет – София).